Adatvédelmi irányelvek

Utolsó frissítés: szeptember 29, 2022

Jelen adatvédelmi szabályzat, az e-driver alkalmazás használatával kapcsolatos adatok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, írja le. és tájékoztatja Önt az adatvédelmi jogairól és a vonatkozó törvényi háttérről.

Személyes adatait a Szolgáltatás biztosítására és fejlesztésére használjuk. A Szolgáltatás igénybevételével Ön beleegyezik a információk gyűjtésébe és felhasználásába, összhangban a jelen Adatvédelmi irányelvekkel.

Értelmezés és definíciók

Definíciók

Jelen adatvédelmi szabályzat alkalmazásában:

 • A Fiók egy egyedi fiókot jelent, amelyet az Ön számára hoztak létre, hogy hozzáférjen a Szolgáltatásunkhoz vagy annak egyes részeihez.

 • Alkalmazás a Társaság által biztosított e-driver szoftverprogram, amelyet Ön bármilyen elektronikus eszközre letöltött

 • Társaság (a jelen Szerződésben „Társaság”, „Mi”, „Miénk” néven hivatkozunk) az e-track Monitoring Kft. , 1173 Budapest, Pesti út 237. Ország: Magyarország vonatkozik.

 • Eszköz minden olyan eszközt jelent, amely hozzáférhet a Szolgáltatáshoz, például számítógép, mobiltelefon vagy digitális táblagép.

 • Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható egyénre vonatkozik.

 • Szolgáltatás az Alkalmazásra vonatkozik.

 • Szolgáltató minden olyan természetes vagy jogi személy, aki a Társaság nevében az adatokat kezeli.A Szolgáltató voantkozik továbbá minden olyan alvállalkozóra, vagy a Társaság alkalmazásában lévő dolgozóra, akik a Szolgáltató megbízásából a Szolgáltatás támogatására további szlgáltatást nyújtanak, támogatják a Céget a Szolgáltatás nyújtásában, elemzésében.

 • Használati adatok az automatikusan gyűjtött adatokra vonatkoznak, amelyek akár a Szolgáltatás használata során, akár magából a Szolgáltatási infrastruktúrából származnak (például egy oldallátogatás időtartama)

 • Ön a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy használó magánszemélyt, vagy azt a társaságot vagy más jogi személyt jelenti, amelynek nevében az adott személy hozzáfér, a Szolgáltatáshoz vagy azt használja, adott esetben. .

 • Az Ön személyes adatainak gyűjtése és felhasználása

  Az összegyűjtött adatok típusai

  Személyes adatok

  Szolgáltatásunk használata során megkérhetjük Önt, hogy adjon meg számunkra bizonyos személyazonosításra alkalmas adatot, amely segítségével kapcsolatba léphetünk Önnel vagy azonosíthatjuk Önt. A személyazonosításra alkalmas adatok magukban foglalhatják, de nem kizárólagosan:

Használati adatok

A Szolgáltatás használata során a Használati adatok gyűjtése automatikusan történik. A használati adatok tartalmazhatnak olyan információkat, mint például az Ön Eszközének Internet Protokoll-címe (IP-címe), a böngésző típusa, a böngésző verziója, a Szolgáltatásunk által felkeresett oldalak, a látogatás időpontja és dátuma, az oldalakon eltöltött idő, egyedi eszköz azonosítók és egyéb diagnosztikai adatok. Amikor mobileszközről vagy mobileszközön keresztül éri el a Szolgáltatást, bizonyos információkat automatikusan gyűjthetünk, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön által használt mobileszköz típusát, az Ön mobileszközének egyedi azonosítóját, az Ön mobileszközének IP-címét, az Ön mobileszközének. operációs rendszer verzióját, az Ön által használt mobil internetböngésző típusát, egyedi eszközazonosítókat és egyéb diagnosztikai adatokat. Olyan információkat is gyűjthetünk, amelyeket az Ön böngészője küld, amikor felkeresi Szolgáltatásunkat, vagy amikor mobileszközről vagy mobileszközön keresztül hozzáfér a Szolgáltatáshoz.

Az alkalmazás használata során gyűjtött információk

Alkalmazásunk használata során az Alkalmazásunk funkcióinak biztosítása érdekében az Ön előzetes engedélyével gyűjthetjük: A tartózkodási helyével kapcsolatos információk Képek és egyéb információk az eszköz kamerájából és fotókönyvtárából. Ezeket az információkat Szolgáltatásunk funkcióinak biztosítására, Szolgáltatásunk fejlesztésére és testre szabására használjuk. Az információkat továbbíthatjuk a Társaság szervereire és/vagy a Szolgáltató szerverére, vagy egyszerűen eltárolhatók az Ön készülékén. Bármikor engedélyezheti vagy letilthatja a hozzáférést ezekhez az információkhoz az Eszköz beállításaiban.

Személyes adatainak felhasználása

A Társaság az alábbi célokra használhatja fel a személyes adatokat: Szolgáltatásunk nyújtása és karbantartása, beleértve a Szolgáltatásunk használatának figyelemmel kísérését. Fiókjának kezelése: a Szolgáltatás felhasználóiként történő regisztrációjának kezelése. Az Ön által megadott Személyes adatok hozzáférést biztosíthatnak a Szolgáltatás különböző funkcióihoz, amelyek az Ön, mint regisztrált felhasználó rendelkezésére állnak. Kapcsolatfelvétel Önnel: e-mailben, telefonhívásban, SMSben vagy az elektronikus kommunikáció más, egyenértékű formáján, például mobilalkalmazáson keresztül történő értesítés, a funkciókkal, termékekkel vagy szerződéses szolgáltatásokkal kapcsolatos frissítésekről vagy informatív kommunikációról, beleértve a biztonsági frissítéseket is, amennyiben azok indokoltak. Egyéb célokra: Az Ön adatait más célokra is felhasználhatjuk, például adatelemzésre, használati trendek azonosítására, valamint Szolgáltatásunk, és az Ön tapasztalatainak értékelésére és fejlesztésére. Az alábbi helyzetekben oszthatjuk meg személyes adatait: Szolgáltatókkal: Megoszthatjuk személyes adatait a szolgáltatókkal, hogy figyelemmel kísérjük és elemezzük. Szolgáltatásunk használatát, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel. Vállalkozás átruházása esetén: Megoszthatjuk vagy átadhatjuk az Ön személyes adatait bármely egyesüléssel, a Vállalat eszközeinek értékesítésével, finanszírozásával vagy vállalkozásunk egészének vagy egy részének felvásárlásával kapcsolatban vagy tárgyalások során egy másik társaságnak. Leányvállalatokkal: Megoszthatjuk az Ön adatait leányvállalatainkkal, ebben az esetben megköveteljük, hogy a leányvállalatok tartsák tiszteletben ezt az adatvédelmi szabályzatot. A leányvállalatok közé tartozik anyavállalatunk és bármely más leányvállalatunk, vegyesvállalati partnerünk vagy más olyan társaság, amelyet mi irányítunk, vagy amelyek velünk közös irányítás alatt állnak. Üzleti partnerekkel: Megoszthatjuk adatait üzleti partnereinkkel, akik megbízásából Ön a Szolgáltatást használja. Az Ön beleegyezésével: Az Ön hozzájárulásával bármely más célból kiadhatjuk személyes adatait.

  Személyes adatainak megőrzése

 • A Társaság az Ön személyes adatait csak addig őrzi meg, meddig az a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok megvalósításához szükséges. Az Ön személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben őrizzük meg és használjuk fel (például, ha meg kell őriznünk adatait a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében), a viták megoldásához, valamint jogi megállapodásaink és irányelveink érvényesítéséhez. A Társaság belső elemzési célokra is megőrzi a Használati adatokat. A használati adatokat általában rövidebb ideig őrizzük meg, kivéve, ha ezeket az adatokat a biztonság megerősítésére vagy Szolgáltatásunk funkcionalitásának javítására használjuk fel, vagy ha törvényi kötelezettségünk van ezen adatok hosszabb ideig történő megőrzésére.
 • Személyes adatainak továbbítása

 • Az Ön adatait, beleértve a Személyes adatokat is, a Társaság irodáiban és minden más olyan helyen kezeljük, ahol az adatkezelésben érintett felek tartózkodnak. Ez azt jelenti, hogy ezek az információk továbbíthatók az Ön államán, tartományán, országán vagy egyéb kormányzati joghatóságán kívül található számítógépekre, ahol az adatvédelmi törvények eltérhetnek az Ön joghatóságának hatályától.Az Ön hozzájárulása a jelen Adatvédelmi szabályzathoz, valamint az előzőekben említett információk alkalmazáson keresztül történő továbbítása, az Ön beleegyezését jelenti. A Társaság minden ésszerű lépést megteszA Társaság minden észszerűen szükséges lépést megtesz annak biztosítására, hogy az Ön adatait biztonságosan és a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezeljék, és az Ön személyes adatait semmilyen szervezetnek vagy országnak ne továbbítsák, kivéve, ha törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni.
 • Személyes adatainak törlése

 • Önnek jogában áll törölni vagy kérni, hogy segítsünk az Önről gyűjtött személyes adatok törlésében. Szolgáltatásunk lehetőséget biztosíthat Önnek bizonyos Önre vonatkozó információk törlésére a Szolgáltatáson belül. Adatait bármikor frissítheti, módosíthatja vagy törölheti, ha bejelentkezik Fiókjába, ha rendelkezik ilyennel, és felkeresi a fiókbeállítások szakaszt, amely lehetővé teszi személyes adatainak kezelését. Felveheti velünk a kapcsolatot, hogy hozzáférést kérjen az Ön által számunkra megadott személyes adatokhoz, javítsa vagy törölje azokat. Felhívjuk figyelmét azonban, hogy bizonyos információkat meg kell őriznünk, amennyiben erre jogi kötelezettségünk vagy jogalapunk van.

  Személyes adatainak nyilvánosságra hozatala

  Üzleti tranzakciók

 • Amennyiben a Társaság egyesülésben, felvásárlásban vagy vagyonértékesítésben vesz részt, az Ön Személyes Adatai továbbításra kerülhetnek. Az Ön személyes adatainak továbbítása előtt értesítést küldünk, és egy másik adatvédelmi szabályzat hatálya alá kerül.
 • Bűnüldözés

 • Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a Társaság köteles nyilvánosságra hozni az Ön személyes adatait, ha ezt törvény írja elő, vagy hatóságok (pl. bíróság vagy kormányzati szerv) érvényes kérésére válaszul.
 • Egyéb jogi követelmények

 • A Társaság nyilvánosságra hozhatja az Ön személyes adatait jóhiszeműen az alábbi esetekben: törvényi kötelezettség teljesítése, a Társaság jogainak megvédése érdekében, a Szolgáltatással kapcsolatos esetleges jogsértések megelőzése vagy kivizsgálása, a Szolgáltatást igénybe vevők vagy a nyilvánosság, személyes biztonságának védelme érdekében, a jogi felelősséggel szembeni védelem érdekében
 • Személyes adatainak biztonsága

 • Személyes adatainak biztonsága fontos számunkra, de ne feledje, hogy az Interneten keresztüli továbbítás vagy az elektronikus tárolás egyik módja sem 100%-ban biztonságos.
 • Más webhelyekre mutató hivatkozások

 • Szolgáltatásunk tartalmazhat hivatkozásokat olyan más weboldalakra, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Ha rákattint egy harmadik fél hivatkozására, akkor az adott harmadik fél webhelyére kerül. Nyomatékosan javasoljuk, hogy tekintse át minden felkeresett webhely adatvédelmi szabályzatát. Nincs ellenőrzésünk és nem vállalunk felelősséget harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalma, adatvédelmi irányelvei vagy gyakorlata felett.
 • Változások az Adatvédelmi Irányelvekben

 • Időnként frissíthetjük Adatvédelmi szabályzatunkat. Minden változásról az új Adatvédelmi szabályzat közzétételével értesítjük ezen az oldalon. Tájékoztatjuk Önt e-mailben és/vagy Szolgáltatásunkon keresztül, jól látható értesítésben, mielőtt a változás hatályba lép, és frissítjük az „Utolsó frissítés” dátumát a jelen Adatvédelmi szabályzat elején. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az Adatvédelmi szabályzatot bármilyen változás miatt. A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításai akkor lépnek érvénybe, amikor azokat ezen az oldalon közzéteszik
 • Lépjen kapcsolatba velünk

  Ha bármilyen kérdése van ezzel az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, forduljon hozzánk:

elérhetőségeink

H - 1173 Budapest, Pesti út 237.
We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
Elfogadom a sütihasználatot Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies